ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ ท่าน้ำบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ได้จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวของตำบลคำน้ำแซบ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอย่าสืบไป

,เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลคำน้ำแซบให้เป็นที่รู้จักของคนอย่างแพร่หลาย ,เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

และตำบลใกล้เคียง ,เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

และ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน

ซึ่งเรื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นเรือที่ขุดจากขอนไม้เท่านั้น และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสมาคมกีฬาไทย
โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เรือยาว ขนาดไม่เกิน 40 ฝีพาย

รางวัลชนะเลิศ 1 หมื่น 5 พันบาท และเรือยาว ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย รางวัลชนะเลิศ 1 หมื่น 2 พันบาท

พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้งนี้ งานประเพณีแข่งเรือยาว ของเทศบาลคำน้ำแซบ ถือเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

โดยได้ทำการจัดการแข่งขันเรือยาวต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545

โดยได้จัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2558

ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2560 และ ในปี พ.ศ.2561 

 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ