<!— Header 2 —->

กองช่าง

<!— Rows 1 —->

นายยุทธนา ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

พนักงานเทศบาล

 

นายเอกพล ตะนะดี

นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวสายไหม ขวัญสูนู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

นายธนบัณฑิต ภาพกลาง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

นายปรัชญวิศว์  ธานิสพงศ์

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายถาวร สีสาย

คนงานทั่วไป

 

นายวิเชียร  มนเทียนอาจ

คนงานทั่วไป

 

นายธีระดล ธรรมสัตย์

คนงานทั่วไป

 

นางสาวชนิดา  ปัญญาทอง

คนงานทั่วไป

 

นายวิโรจน์ ไชยมูล

คนงานจ้างเหมา

 

นายณัฐวุฒิ ทางทอง

คนงานจ้างเหมา

 

นายสายทอง ถาวรพงษ์

คนงานจ้างเหมา

 

นายสถาพร  สุธรรมแจ่ม

คนงานจ้างเหมา

 

นายธนบูรณ์ โคตรพงษ์

คนงานจ้างเหมา

 

นายถาวร จันทร์ทบ

คนงานจ้างเหมา

 

 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ