กองคลัง

 

นางทิพวัน เกตุสิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

พนักงานเทศบาล

 

นางสาวธนพร  พงษ์สุระ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวญาณวรรณ์  โพธิ์อ่อน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

 

นางชญานุช ยอดเพชร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี

 
 

นางสาวบุษบา สายบุปผา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 
 

นายวสันต์  บรรพบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางชุติกาญจน์  เห็มทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นายณัฐพล  จงพิชิตชัยชนะ

คนงานทั่วไป

 

นางสาวศิริวิภา  รักษาคำ

คนงานจ้างเหมา

 

นายปัณณทัต  ทองเรือง

คนงานจ้างเหมา

 

นายอดิเทพ  ดำบรรพ์

คนงานจ้างเหมา

 

นางสาวอิสรีย์  ชนะกุล

คนงานจ้างเหมา

 

 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ