!— Header 2 —->

กองการศึกษา

<!— Rows 1 —->

 

 

นางพิสมัย มีชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

พนักงานเทศบาล
 

นางสาวทัศนีย์  กำเนิดสิงห์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

 

นางสาววรินทร สกุลพอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางนิตยา เจริญราษฎร์

ครูผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวพัชรี กุลคำ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศุภวิตรา วงษาลี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิพาวดี  มณีวงศ์

คนงานทั่วไป 

 

นางปราณี สังฆพรม

คนงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

 

นางสาวศิริขวัญ  ทรัพย์สิน

คนงานจ้างเหมา (ผู้ดูแลเด็ก)

 

นายสุทิน  เกตุศักดิ์  

คนงานจ้างเหมา (ยาม)

 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ